[[ua]]Ваше надійне плече - наша команда[[en]]Your reliable support – our team

[[ua]]Наша команда[[en]]Our Team

[[ua]]Тарас Дзьоба[[en]]Taras Dzoba

Chief Executive Officer

[[ua]]Тарас володіє 8-річним досвідом в аграрному бізнесі, управлінні проектами, фінансуванні ланцюга поставки товару у всесвітньо відомих компаніях-лідерах в галузі агробізнесу, таких як Bunge та Cargill. Глибоке розуміння потреб та проблем фермерів завдяки щоденній співпраці з ними допомогли Тарасу створити ефективну екосистему. Тарас здобув ступінь Магістра з міжнародних фінансів та економіки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також проходив перепідготовку в таких навчальних закладах як: МГІМО, Оксфордський університет, Київська школа економіки, Кільський університет імені Крістіана Альбрехта.[[en]]Taras has 8 years of experience in agritrading, project management, value chain financing at worldwide known companies-leaders in agribusiness such as Bunge and Cargill, focusing on the Black Sea market and also trade headquarters in Geneva. Deep understanding of farmers’ needs and issues due to everyday cooperation helped Taras to create an effective ecosystem. Taras holds Master’s degree in International Finance and Economics at Kyiv National Taras Shevchenko University as well other retraining at educational institutions such as MGIMO, Oxford University, KSE, CAU zu Kiel.

[[ua]]Роман Онещук[[en]]Roman Oneshchuk

Chief Technical Officer

[[ua]]Павло Коваль[[en]]Paul Koval

Team lead

[[ua]]Євгеній Нєвєров[[en]]Yevhen Nevierov

Project manager

[[ua]]Олексій Зубко[[en]]Olexii Zubko

Product designer

[[ua]]Ірина Дзьоба[[en]]Iryna Dzoba

Marketing Consultant

[[ua]]Арсен Цвєтков[[en]]Arsen Tsvetkov

Frontend developer

[[ua]]Ігор Семенюк[[en]]Igor Semenyuk

Backend developer

[[ua]]Євгеній Сіроштан[[en]]Ievgenii Siroshtan

Financial advisor

[[ua]]Наші партнери[[en]]Our partners

SkyGroup

[[ua]]Головною метою діяльності є створення, впровадження та вдосконалення агрономічних сервісів та систем, спрямованих на збільшення ефективності процесів землеробства.[[en]]The main objective of activity is to create, implement and improve agronomic services and systems aimed at increasing the efficiency of farming processes.

Munich Re

Німецька перестрахувальна компанія, один з лідерів глобального страхового ринку і лідер світового ринку.

International Finance Corporation

Міжнародний фінансовий інститут, що входить в структуру Світового банку.

CHS Inc.

[[ua]]Агропромислова компанія, яка займається експортом зерна й працює у сфері портової інфраструктури, а також співпрацює з українськими фермерами.[[en]]Agroindustrial company engaged in grain export and operates in the field of port infrastructure, and also cooperates with Ukrainian farmers.

Cropio

[[ua]]Система супутникового моніторингу посівів, допомагає контролювати стан посівів в режимі реального часу, формувати прогноз врожайності.[[en]]Satellite crop monitoring system, helps to control the condition of crops in real time, as well as to form the yield forecast.

GeoSys

[[ua]]Перша міжнародна компанія по точному землеробству та інформаційних технологіях, заснована агрономами.[[en]]The first international satellite farming and information technology company founded by agronomists.